Klik HIER voor de homepage van Tennisschool Rob Mentink

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Social Media

Deel deze pagina


Tennisschool Rob Mentink > Lesreglement

Algemene regels

 • Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten.
 • Voor de buiten lessen geldt de regen regeling: bij regen wordt er in de zomerperiode 1 les ingehaald en in de winterperiode 2 lessen.
 • Wanneer er na meer dan 25 minuten de les wordt gestaakt i.v.m. regen, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 • Bij vorst zullen de lessen niet doorgaan op de gravelbanen.
 • Indien een cursist een les mist door eigen toedoen kan deze niet worden ingehaald. Wel zal worden getracht de cursist de les(sen) in te laten halen in andere lesgroepen indien daar ruimte voor is.
 • Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk.
 • Bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de cursus zal 25 % van het lesgeld in rekening worden gebracht. Daarna is het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Tennisschool Rob Mentink is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 • Eventuele clubkortingen gelden voor leden die lid zijn voor 1 april van het betreffende tennisseizoen.
 • Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan door afgifte van een eenmalige machtiging.
 • Cursisten zijn ermee accoord dat zij e-mails krijgen van Tennisschool Rob Mentink voor les, evenementen en andere activiteiten die de Tennisschool onderneemt.